2018: een thuis voor iedereen

Hogeschool Utrecht: hier komt alles samen. Onderwijs, onderzoek en de samenwerking met de beroepspraktijk, geconcentreerd op het Utrecht Science Park en op onze locatie in Amersfoort. Onze studenten en onderzoekers realiseren impact: op de kwaliteit van leven in de stedelijke omgeving en impact op de arbeidsmarkt in stad en regio.

In 2018 heeft de HU zich verder ontwikkeld naar een kennisinstelling waar onderwijs, kennis, onderzoek en beroepspraktijk samenvloeien. We hebben stappen gemaakt in het samenwerken over de grenzen van instituten, diensten, opleidingen en teams heen. In deze ontwikkeling staat de kwaliteit van ons onderwijs en praktijkgericht onderzoek altijd op de eerste plaats.

Zo hebben wij in 2018 als eerste instelling in het hoger onderwijs de kwaliteitsafspraken vorm gegeven. Samen met de Hogeschoolraad zijn we overeengekomen dat wij gaan inzetten op extra onderwijzend personeel, op gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid, en op vernieuwing van de digitale leeromgeving. Daarmee hebben we gekozen voor merkbare effecten voor studenten. Hun succes is voor de HU een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van ons onderwijs.

We kunnen nog groeien in de persoonlijke aandacht die we voor onze studenten hebben. Iedere student is uniek, met individuele vaardigheden en talenten, culturele en sociale achtergronden. De HU werkt daarom aan meer mogelijkheden voor maatwerk, voor onderwijs dat passend is bij de beperkingen en kansen van individuele studenten.

Het is onze uitdaging om de hogeschool verder te ontwikkelen tot een instelling die het goede van het bestaande conserveert en de kansen van het nieuwe omarmt. Momenteel schrijven we een nieuw instellingsplan, met nieuwe ankers als toegankelijkheid, doelmatigheid en kwaliteit. We willen onze studenten en medewerkers een hogeschool bieden waar kansen zijn voor iedereen, waar talent zich kan ontplooien en waar niemand zich een nummer voelt: een thuis voor iedereen.

College van Bestuur Hogeschool Utrecht

Jan Bogerd (voorzitter)
Anton Franken
Tineke Zweed

Download hier het bestuursverslag 2018 van Hogeschool Utrecht of kijk op www.hu.nl/jaarverslag