2017: Stimuleren en inspireren

Onze studenten verdienen goed onderwijs. Onderwijs dat bij ze past – én bij de arbeidsmarkt waarvoor we hen opleiden. Onderwijs dat gebruik maakt van de nieuwste inzichten en technologieën, met veel aandacht voor het kennen én kunnen. Bij Hogeschool Utrecht komt dat onderwijs tot stand in een constante wisselwerking van onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. In dit jaarverslag 2017 lees je veel over die driehoek. Over opleidingen die samen met werkgevers uit de regio worden (vorm)gegeven. Over nieuwe inzichten die we hebben opgedaan met onderzoek naar vraagstukken uit de beroepspraktijk. En over hoe die inzichten niet alleen de beroepspraktijk verrijken maar ook ons onderwijs.

De beroepspraktijk ontwikkelt zich steeds sneller. Daarmee neemt de vraag naar praktijkgericht onderzoek toe en wordt meer wendbaarheid gevraagd van ons onderwijs. De HU investeerde in 2017 in uitbreiding van ons onderzoek en innovatie van ons onderwijs. Met flexibele leertrajecten zorgen we dat onze opleidingen aansluiten bij de wensen van startende én werkende professionals.

In 2017 nam de HU afscheid van de facultaire structuur. De instituten, vier nieuwe kenniscentra en de ondersteunende diensten vormen nu het hart van onze organisatie. Met deze plattere organisatie bevorderen we horizontale samenwerking. Zo brengen onze studenten en medewerkers de essentie van onderwijs in de praktijk: samen leren, samen kennis creëren. We ontwikkelen ook nieuwe manieren van samenwerken in innovatielabs en publiek-private samenwerkingen. Die samenwerkingen komen meer tot bloei nu we bijna al ons Utrechts onderzoek en onderwijs op het Utrecht Science Park hebben ondergebracht.

Een groeiende bevolking, maatschappelijke veranderingen, klimaatverandering; het vraagt om innovatieve oplossingen, te realiseren door toekomstige generaties. Wij willen graag de fundamenten leggen voor het onderwijs en onderzoek dat deze generaties stimuleert en inspireert.

College van Bestuur Hogeschool Utrecht

Jan Bogerd (voorzitter)
Anton Franken
Tineke Zweed