2016: focus op innovatief onderwijs en praktijkgericht onderzoek

“Hogeschool Utrecht kenmerkt zich door een sterke focus op de beroepspraktijk. Samen met partners uit die beroepspraktijk creĆ«ren we onderwijs en verrichten we praktijkgericht onderzoek, waarmee we bijdragen aan de concurrentiekracht van de regio.

Nu de beroepspraktijk door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen steeds dynamischer is, wordt van ons meer wendbaarheid gevraagd. Verstedelijking, duurzaamheid, de participatiemaatschappij, big data: de mensen die wij afleveren op de arbeidsmarkt, moeten mee kunnen in de doorlopende ontwikkeling van de beroepspraktijk. Vaardigheden als IT-competenties, ondernemerschap, het vermogen multidisciplinair samen te werken en nieuwe kennis te ontwikkelen zijn net zo belangrijk geworden als een stevige kennisbasis. Daarom investeerden we in 2016 extra in innovatief onderwijs dat hierop aansluit en brachten we meer focus aan in ons praktijkgericht onderzoek. Samen met onze partners willen we zo bijdragen aan de kwaliteit van leven in onze stedelijke omgeving. We werkten aan een plattere, wendbare organisatie met een nieuwe, duurzame huisvesting in de nabijheid van onze partners op het Utrecht Science Park. Waar mogelijk betrokken we studenten bij deze veranderingen. Het is immers hun toekomst waar het om gaat.

Op deze site lees je meer over de stappen die de HU in 2016 heeft gezet in haar onderwijs, in haar praktijkgericht onderzoek en in de bedrijfsvoering. Stappen die ons dichterbij de toekomstbestendige organisatie hebben gebracht die wij voor ogen hebben en waarmee we van blijvende meerwaarde willen zijn voor de regio Utrecht.”

Jan Bogerd,
Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht